Oversigtskort Damager Kirkegård             Søg efter Tyske flygtninge/soldater på Damager Kirkegård

 Mindelunden for faldne sønderjyder under  Den franske mindelund blev indrettet
 krigen 1914-1918  efter 2. verdenskrig
   
   
 Den gamle urnehave  Den nye urnehave
   
   
   
 Pladeplænen ved den store rødbøg  Udsigt over Dammen