Højtidelighed i kapellet

 
 

Til begravelsen eller bisættelsen kan man vælge en kirke, eller kapellet på Hørregårdsvej 15. Kapellet har ca. 120 siddepladser, orgel og teleslynge.

Til fremvisninger o.l., hvor der kun er få personer til stede, kan modtagelseslokalet ved kapellet benyttes. Her er der dog ikke orgel m.v.

Kapellet kan anvendes til højtideligheder for afdøde af alle trosretninger og ikke-troende.